O. ANTONI NAREL TJ
1909 - 1996

Strona główna

Witamy na  stronie internetowej poświęconej jezuicie o. ANTONIEMU NARELOWI i ministrantom kościoła oo. Jezuitów w Kaliszu w  latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku.

 Antoni NAREL,  ur. 17. IV. 1909 r.  w Korabczycach k. Kuźnicy Białostockiej, wstąpił do zakonu 7. XI. 1930 r. w Kaliszu, świecenia kapłańskie - 14. X .1943 r. we Lwowie.

Syn Józefa i Pauliny z d. Pawłowskiej. Otrzymał święcenia kapłańskie w obrządku wschodnim. Po święceniach, już w okresie studiów teologicznych w Starej Wsi, wyjeżdżał na prace rekolekcyjno-misyjne, które stały się zasadniczym terenem jego działalności. Drugim polem jego zainteresowań była opieka nad rodzinami żyjącymi w niedostatku. Akcję pomocy rodzinom biednym, zwłaszcza wielodzietnym, kontynuował na placówkach w Toruniu, Radomiu, Kaliszu, Łodzi, Poznaniu, Piotrkowie i Gdańsku. Ostatnie misje ludowe miał w 1987 r. w Rypinie. Później, z racji utraty słuchu, musiał zrezygnować z bezpośredniego zaangażowania apostolskiego.
(L. Rynkiewicz, Homilia na uroczystości jubileuszowej. Komunikaty 1993 nr 10 s. 18-20. www.jezuici.krakow.pl ).


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja