O. ANTONI NAREL TJ
1909 - 1996

Ministranci w kościele oo. Jezuitów w Kaliszu 1948 - 1963

  

             Od wielu lat z okazji spotkań ministranckich z okazji mszy sw. w intencji śp. o. Antoniego Narela i za zmarłych byłych ministrantów, specjalne przesłanie do ich uczestników wystosowuje były ministrant z Łodzi, o.  Lech Rynkiewicz TJ ( wstąpił do zakonu w 1960 r. w Kaliszu) –z Radia Watykańskiego. Zainspirowało mnie to do próby krótkiej prezentacji dostępnych mi wiadomości i zdjęć z okresu mej służby ministranckiej w kościele o.o. Jezuitów, przypomnienia tym samym wielu starszych i młodszych kolegów ministrantów z tamtych lat.

Moje „ministrantowanie” przypadło na okres lat 1954 – 1963, kiedy to wzorując się na mym starszym bracie, Janie, także „zapisałem się” do ministrantów. W latach tych ministranci w kościele o.o. Jezuitów stanowili największą grupę ministrantów z wszystkich kościołów w Kaliszu. Szczególnie zauważalne to było podczas ogólnomiejskich procesji Bożego Ciała. W omawianym okresie czasu liczba ministrantów rokrocznie liczyła co najmniej ok. 50 – 80 osób, zwłaszcza za „kadencji” śp. O. Antoniego Narela TJ i o. Tadeusza Boguckiego TJ. Zorganizowani byliśmy wtedy, oczywiście wg wieku, w tzw. Asysty, a całością „rządził” ceremoniarz generalny. W mej pamięci szczególnie zachowali się ostatni już chyba ceremoniarze generalni z grupy starszej wiekowo – Romuald Leppert i Maksymilian Gajzler. Po nich funkcję tę objął kilka lat młodszy – Bogdan Procel.
Tak duża grupa ministrantów mogła przez tyle lat istnieć chyba tylko dzięki pomysłowości, talentom organizacyjnym, i po prostu kochaniu pracy z młodzieżą, takich zakonników, jak przede wszystkim śp. o. Antoni Narel TJ, którego do dziś starsi z nas wspominają i darzą wielkim szacunkiem .              Dla grupy młodszych kolegów takim „guru” był o. Tadeusz Bogucki TJ.  W późniejszym okresie czasu ich pracę z ministrantami kontynuowali: ówczesny diakon (wyświęcony na księdza dopiero w 1965 r.), o. Stefan Cesarczyk TJ, a potem o. Józef Kosman TJ, na którego mszę św. prymicyjną w 1962 r. miałem zaszczyt być zaproszony do Warszawy, wraz z kolegami : Franciszkiem Kurzyńskim, Bogdanem Proclem i Henrykiem Szymańskim. 
Osobną, bardzo lubianą przez kolegów postacią, był współpracujący z ministrantami o. Mirosław Zajkowski TJ, do ubiegłego roku pełniący swą posługę zakonną w Kaliszu. To właśnie w pokoju zakonnym o. Zajkowskiego, wraz z Frankiem Kurzyńskim i Bogdanem Proclem, poznawaliśmy podstawowe tajniki fotografii, pomagając przy produkcji fotograficznych kartek świątecznych, sprzedawanych później w kruchcie kościoła. Wspominani ministranci wywodzili się głównie z dzielnicy Chmielnik i Majków, a także z okolic placu Kilińskiego i z ul. Warszawskiej. Charakterystycznym jest fakt, iż „profesja” ministranta była  sprawą rodzinną, albowiem dużo było wśród ministrantów rodzeństwa, np. Hieronim i Jan Suligowie, nieżyjący już Stanisław i Tadeusz Dziedziczakowie, również nieżyjący Andrzej i Jacek Wanatowie, Włodzimierz ( nie żyje) i Mieczysław Wanatowie, Jan i Zbigniew (nie żyje)  Bartczakowie, nieżyjący Wojciech i Włodzimierz Żyźniewscy, Jan i Ryszard Skowrońscy, Bogumił i Stanisław (nie zyje) Michalakowie, Jan (nie zyje) i Tadeusz Kryszakowie, Mirosław i Sławomir Łazikowie,Józef i Zdzisław Białkowie, Marek (nie zyje) i Tadeusz Pacześni, Henryk, Józef i Wiesław Szymanderowie, Mieczysław i Włodzimierz Górni,  Antoni,  Jerzy i Janusz  Pietkiewiczowie, i inni.
Wspomnieć w tym miejscu należy, że Antoni Pietkiewicz to późniejszy przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Kaliszu, internowany w stanie wojennym, następnie w wolnej już Polsce – wojewoda kaliski, z-ca szefa Kancelarii Premiera T. Mazowieckiego, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, potem wojewoda mazowiecki. Honorowy Obywatel Miasta Kalisza.
Do wybitnych byłych ministrantów, tym razem ze starszego rocznika, zaliczyć należy  prof. Jana Czerkawskiego (1939 – 2007) – profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
          Mój kontakt z „ministranturą” zakończył się, tak, jak i moich najbliższych kolegów: Franciszka Kurzyńskiego, Bogdana Procla, czy śp. Ryszarda Gębala, na przełomie 1962 i 1963 r., po uzyskaniu przeze mnie matury w Technikum Ekonomicznym, a przez wspomnianych kolegów w Technikum Samochodowym, po podjęciu pierwszej pracy zawodowej i w dalszej kolejności odbywaniu służby wojskowej.
              Na koniec pragnę podziękować kolegom: Hieronimowi Tronickiemu, Janowi Bartczakowi,  Bogdanowi Proclowi i Zdzisławowi Balcerzakowi za udostępnienie mi swoich  archiwów zdjęciowych i innych materiałów o omawianych latach ministranckich, a Franciszkowi Kurzyńskiemu za pomoc w rozpoznawaniu osób znajdujących się na wielu bardzo starych fotografiach.                                                                
   
                                                             TADEUSZ KRYSZAK


Ojcowie zakonni opiekujący się i współpracujący z ministrantami

    O. Tadeusz Bogucki TJ


                                                

BOGUCKI Tadeusz Stefan, ks., ur. 19 IV 1923 w Warszawie, wstąpił do zakonu 13 IX 1943 w Otwocku, wyświęcony 23 VIII 1953, dymisja 1 V 1967 w Szwajcarii.

Syn Jana i Ireny z Kalinowskich. Studiował filozofię w Nowym Sączu 1945-46 i w Krakowie 1946-48, pedagogikę na Uniwersytecie w Łodzi 1948-51, a teologię w Krakowie 1951-52 i w Warszawie 1952-56. Duszpasterz akademicki w Lublinie i Łodzi, socjusz magistra nowicjatu w Kaliszu oraz polonijny w Anglii. 


O. Stefan Cesarczyk TJ


CESARCZYK Stefan, ks., ur. 2 IX 1934 w Krasnosielcu k. Makowa Mazowieckiego, wst
ąpił do zakonu 16 VIII 1951 w Kaliszu, wyświęcony 25 VI 1965 w Warszawie.

 

  Syn Hieronima i Kazimiery z d. Kossakowskiej. Podczas wzmożonej represji wobec Kościoła został skazany na 12 miesięcy więzienia za rzekomy brak opieki nad chłopcami podczas wakacji, kiedy w Świętej Lipce utonął jeden z chłopców (ministrant z Kalisza – Hieronim Sobocki). Karę odbywał w więzieniach w Szczytnie i Olsztynie. Po święceniach pracował jako katecheta w Łodzi 1966-68, duszpasterz akademicki w Gdańsku 1968-70, katecheta w Szczecinie 1971-72 oraz w Warszawie przy ul. Narbutta 1972-73. Od 1973 przebywa w Gdyni jako misjonarz ludowy i rekolekcjonista, a następnie kierownik budowy kolegium i kościoła oraz proboszcz parafii.

 

O. Józef Kosman TJ

KOSMAN Józef, ks., ur. 12 II 1934 w Toruniu, wstąpił do zakonu 18 VIII 1953 w Kaliszu, święcenia kapłańskie otrzymał 5 VIII 1962 w Warszawie, dymisja 15 IV 1985  w Burlington, USA.
Zmarł 29 IV 2011 w New York, USA.

  Syn Antoniego i Stanisławy z Leszczyńskich. Po studiach został przeznaczony na misje do Zambii. W 1963 wyjechał do USA i w roku akad. 1963-64 przeszedł kurs językowy w Washingtonie, następnie odbył trzecią probację w Pomfret Center. Zrezygnowawszy z wyjazdu do Zambii, pracował jako duszpasterz polonijny najpierw w Chicago 1965-67, później w Burlington k. Filadelfii

.
W maju 2022 wnuk siostry o. Józefa Kosmana, Pan Kuba Matjanowski  
przesłał wiele zdjęć z rodzinnego albumu, dotyczących święceń kapłańskich, mszy św. prymicyjnej i spotkania w domu rodzinnym o. Józefa Kosmana, których kilka zamieszczam poniżej.


 

Święceń kapłańskich udzielił Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński

 

 O. Mirosław Zajkowski TJ

ZAJKOWSKI Mirosław, ks., ur. 17 VIII 1929 w Targoniach Wielkich, wstąpił do zakonu 30 VII 1948 w Kaliszu, wyświęcony 22 VIII 1960 w Warszawie.

     Syn Feliksa i Czesławy z d. Kulesza. Studiował filozofię w Krakowie 1954-57 i teologię w Warszawie 1957-61. Superior w Toruniu 1966-73 oraz w Warszawie (ul.Świętojańska) 1973-79 i 1986-93. Od 1993 minister w Kaliszu. Katecheta, duszpasterz i kapelan szpitalny

 

Ministranci w tamtych latach – galeria zdjęć 
          Na podwórzu klasztoru                    
Po I Komunii Świętej - w ogrodzie klasztoru - 1951 r.Procesja Bożego Ciała


Po procesji Bożego Ciała - 1958 r.
Procesja Bożego CiałaPod krzyżem na GiewoncieW Kotlinie Kłodzkiej
W TatrachPrzy bramie klasztoru
Przed klasztorem
W salce pingpongowej w klasztorze
Przed bramą klasztoru

W kaliskim parku
W kaliskim parku
W kaliskm parku

Na spacerze


 
                                                                    Spotkanie w 1963 r.
Mecz na boisku w Winiarach
Na wycieczce z o. T. Boguckim w Trójmieście
Na wycieczce
W pokoju u o. M. Zajkowskiego

W kaliskim parkuWarszawa - Pałac Kultury i Nauki

Łazienki warszawskie
Widzowie przedstawienia w zakrystii kościoła

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja