O. ANTONI NAREL TJ
1909 - 1996

Od autorów

Wzruszające jest , że przetrwała pamięć dobra, którego doświadczyliśmy osobiście za sprawą O. Antoniego, lub przynajmniej byliśmy jego świadkami. W świecie, w którym zło krzyczy i jest nagłaśnianie, gdzie króluje  egoizm, niezgoda i podziały warto wracać pamięcią do kogoś kto kochał innych i oddał się całą duszą ich dobru duchowemu, a  także spieszył z pomocą, by zmniejszyć ludzką biedę materialną.  Z perspektywy minionych wielu  już lat możemy powiedzieć, że siane dobro przyniosło owoce także i na długą przyszłość. Owoce zbudowanego człowieczeństwa i przekonanie, że jeżeli istnieje dobro, to pochodzi  ono od Pana Boga. Bo taki jest sens tego zgromadzenia się dziś wokół eucharytycznego stołu. Eucharystia jest  z istoty hymnem wdzięczności, błogosławienia  składanego Bogu Ojcu poprzez Jezusa Chrystusa za wszystko, co otrzymaliśmy, otrzymujemy i otrzymamy.  Tu także uczymy się i otrzymujemy zdolność, by  i naszym udziałem stało się dobro do przekazania  innym.

Jesteśmy już pokoleniem, który powoli  schodzi ze sceny tego świata. Lista naszych zmarłych kolegów jest tego wymownym dowodem.  Modlimy się za tych, którzy odeszli i może tej modlitwy jeszcze potrzebują, by móc zobaczyć  w pełni oblicze Pana Boga. Za jakiś czas i my będziemy po tamtej stronie, ale to nie powinno nas zasmucać i napawać  nostagiczną melancholią za czasem, który minął i nie powróci.  W Panu Bogu nie ma przemijania czasu. W Nim życie się nie kończy, a jedynie przemienia. I trwa stale Dobro.

 Niech nam będzie dane przekazać to Dobro naszym dzieciom i wnukom,  Dobro, którego wiernym sługą był O. Antoni.
( z listu o Lecha Rynkiewicza TJ - z Radia Watykan - do kaliskich byłych ministrantów, wychowanków o. Antoniego Narela, z okazji mszy świętej za Niego i za zmarłych ministrantów kościoła oo. Jezuitów w Kaliszu, w dniu 12.06.2011 r.).

Cytowane wyżej słowa o. Rynkiewicza posłużyły nam za motto niniejszej strony poświęconej życiu i działalności śp. O. Antoniego Narela TJ, mającej na celu przypomnienie i zachowanie Go, jako wychowawcy ministrantów, wielkiego ich Przyjaciela i Dobroczyńcy, we wdzięcznej pamięci.

Udostepnienie prywatnych archiwaliów           Pomysł, projekt i realizacja strony
             HIERONIM TRONICKI                             TADEUSZ KRYSZAK

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja